Podmínky použití

Pravidla používání systému Xtree.cz

 • "Systém" je informační systém pro správu genealogických dat registrovaných správců, dostupný na internetové adrese www.xtree.cz.
 • "Návštěvník" je jakákoliv fyzická či právnická osoba, popř. počítač, kteří jakýmkoli způsobem používají systém.
 • "Správce" je jakákoliv fyzická či právnická osoba, která se registrovala do systému.
 • "Provozovatel" systému je fyzická osoba Bc. Pavel Zehnal, Otnice.
 • Správce je zodpovědný za správnost údajů jím vkládaných do systému. Správce je srozuměn s tím, že je vyloučena odpovědnost provozovatele za pravdivost údajů vkládaných správcem do systému.
 • Správce se zavazuje, že bude do systému nahrávat pouze fotografie bez nevhodného obsahu.
 • Správce se zavazuje, že nebude do systému vkládat data, obsahující hanlivé výrazy, reklamu, obchodní sdělení a náboženské symboly.
 • Správce je povinen do systému vkládat údaje v českém jazyce, s diakritikou a v souladu s pravidly místního pravopisu.
 • Správce se zavazuje, že nebude do systému vkládat informace, které jsou, popř. jejichž uveřejnění je nebo může být, v rozporu s právním řádem České republiky nebo nařízením Evropské unie.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či odstranit informace, které jsou, popř. jejichž uveřejnění je nebo může být, v rozporu s právním řádem České republiky nebo nařízením Evropské unie, v rozporu s dobrými mravy, odporuje svým obsahem zájmům provozovatele nebo je v rozporu s těmito podmínkami, a to bez náhrady.
 • Provozovatel se zavazuje, že data správcem skrytá nezveřejní ani neposkytne třetím osobám.
 • Správce výslovně souhlasí s možným zasíláním provozních informací nebo informačních materiálů ohledně systému na registrovanou emailovou adresu.
 • Každou osobu v systému vytvořil a spravuje její vlastní správce. Tento správce lze kontaktovat přímo z detailu osoby.
 • "Správce osobních údajů" je provozovatel, kterého lze kontaktovat na emailové adrese service(ZAVINÁČ)xtree.cz.
 • Účelem zpracování osobních údajů je umožnit vytvoření a správu vlastních rodových stromů registrovaným správcům. Tato data slouží pro jejich osobní potřebu.
 • Každý registrovaný správce poskytuje své jméno, příjmení, pohlaví a kontaktní email. Údaje mohou být využity pro kontaktování návštěvníkem nebo pro zaslání cíleného emailu ze systému. Volitelně může registrovaný správce poskytnout více informací v souladu s pravidly uvedenými výše. Poskytnuté informace o své osobě může správce volitelně zpřístupnit návštěvníkům.
 • Registrovaný správce zadává osoby jménem, příjmením a pohlavím. Volitelně může správce zadat informace genealogického rázu v souladu s pravidly uvedenými výše. Data nežijících osob mohou být zpřístupněna návštěvníkům, data žijících osob mohou být zpřístupněna návštěvníkům pouze s výslovným souhlasem dotčených žijících osob.
 • Registrovaný správce může na základě shodné osoby v rodokmenu požádat o propojení vlastního rodokmenu s rodokmenem jiného schvalujícího správce. Žádající správce tímto poskytuje schvalujícímu přístup k nahlížení do dat svých osob. Schvalující správce schválením též poskytne přístup pro nahlížení do dat svých osob.
 • Veškerá genealogická data vložených osob mohou být zahrnuta do výpočtu anonymních statistik, zpřístupněných návštěvníkům. Systém na základě genealogických dat všech osob pomocí umělé inteligence vyhodnocuje pravděpodobnosti propojení rodokmenů a v případě vysoké pravděpodobnosti nabídne správcům realizaci propojení s informacemi o shodných prvcích propojovaných osob.
 • V případě žádosti návštěvníka o jakoukoli redukci údajů své nebo pověřené osoby, nechť návštěvník nejdříve osloví správce této osoby přímo z detailu osoby. Správce by měl na žádost reagovat do 14 dní.
 • V případě nereagování správce nebo urgentní žádosti návštěvníka o redukci údajů své nebo pověřené osoby obsažené v systému, nechť návštěvník napíše požadavek provozovateli na emailovou adresu service(ZAVINÁČ)xtree.cz. Požadavek by měl obsahovat odkaz na detail osoby v systému, identifikující údaje návštěvníka, vztah návštěvníka k redukované osobě. Provozovatel bude na žádost reagovat vhodným způsobem do 30 dní.
 • Systém je zabezpečený na vysoké technické úrovni za pomoci dostupných moderních technologií, aktuálně považovaných za bezpečné. Přenášená data mezi návštěvníkem a systémem jsou šifrována za pomoci certifikátu a algoritmem SHA-2 o síle 256 bitů. Veškerá data jsou schraňována v lokálních databázích a souborových systémech serverů, které nejsou přímo dostupné z internetu. Přístup k serverům je možný pouze přes certifikát s algoritmem SHA-2 o síle 2048 bitů, kterým disponuje pouze provozovatel. Zálohy jsou uchovány na odděleném serveru se stejnou úrovní zabezpečení.
 • Správce se zavazuje užívat systém v souladu s těmito podmínkami použití systému.
 • V případě, že správce poruší jakékoli z těchto podmínek, je provozovatel oprávněn správce v systému omezit.