GENEALOGIE ČR

 

Terminologie

Užité pojmy a legenda symbolů.
Pojmy
Správce zaregistrovaný návštěvník, který spravuje vlastní genealogický strom(y) a dívá se na vlastní náhledy
Uživatel neregistrovaný návštěvník, který může pouze číst a dívat se na globální nadhledy
Osoba běžný záznam osoby
Osoba záznam osoby se skrtytými bližšími informacemi
Osoba záznam osoby propojen s jiným správcem
Osoba zvýraznění vlastních záznamů v seznamech
AKCE popis tlačítka, které přechází na cílovou stránku
AKCE! popis tlačítka, které IHNED provede akci
Ikony osob
muž ikona muže
žena ikona ženy
kluk ikona chlapce nebo syna
holka ikona dívky nebo dcery
Xmuž ikona muže po smrti
Xžena ikona ženy po smrti
Xkluk ikona chlapce nebo syna po smrti
Xholka ikona dívky nebo dcery po smrti
správce ikona správce rodokmenu
správceD ikona utajeného správce rodokmenu
Ikony jiné
narození narození
sňatek sňatek
úmrtí úmrtí
připojen správce je nyní přihlášen
občas správce byl přihlášen nedávno
nepřipojován správce se delší dobu nepřihlásil
nesplněno vývojový stupeň vypracování rodokmenu ještě nesplněn
splněno vývojový stupeň vypracování rodokmenu splněn nebo jeho plnění právě probíhá
Tlačítka editační
ok OK, potvrzení volby
přidat! pro přidávání položek
změnit pro změnu údajů
odstranit! IHNED odstranit
filtrovat obnoví výpis podle zadaných údajů
Talčítka funkční
vizitka zobrazení vizitky osoby
duální náhled vizitek na nové stránce zobrazí vedle sebe vizitky dvou osob
zobrazit rodinu ve 3D zobrazí schéma kompletní pokrevní rodiny osoby v postorovém a interaktivním 3D pohledu
zobrazit rozrod zobrazí schéma rozrodu, tj. potomků osoby
duální náhled rozrodů na nové stránce zobrazí vedle sebe schémta dvou rozrodů osob
zobrazit vývod zobrazí schéma vývodu, tj. předků osoby
duální náhled vývodů na nové stránce zobrazí vedle sebe schémta dvou vývodů osob
zobrazit rodinu zobrazí schéma rodiny, tj. potomků a předků osoby
duální náhled rodin na nové stránce zobrazí vedle sebe schémta dvou rodin osob
vypsat rodinu podle vztahů vypíše rodinu osoby podle pojmenovaných vztahů
vypsat terminály vypíše terminály osoby, resp. nejstarší osoby v rodokmenu
kalendář zobrazí datum v kalendáři
historie domu výpis historie domu na aktuální adrese a číslu popisném
najít nejbližší orientační vyznačení polohy na mapě, vyhledání nejbližších osob k této poloze na interaktivní mapě
www.mapy.cz zobrazení pozice na serveru www.mapy.cz
zobrazit vztah vyhledání pokrevního vztahu osob a předvybere první osobu
sepsat stížnost sepsat stížnost na zobrazovaná data o osobě
v zásobníku osob si pod označením A zapamatovat osobu
Diskuse
místnost místnost diskuse s množstvím témat
téma téma diskuse
napsat odpověď odpovědět na příspěvek

© www.Xtree.cz
Valid HTML 4.01 Transitional webmaster Poslední modifikace stránky dne 2016-07-18.
Generování stránky zabralo 0.01 sekund.